ASL Consulting tilbyder kunder og kursister rådgivning indenfor koncepter, der kan procesoptimere den respektive organisation. Ønsket er at rådgive vores kunder i, hvordan de bedst muligt kan forbedre sig selv og dermed yderligere få styrket deres kompetencer.

ASL Consulting udbyder kurser der kan hjælpe med at videreuddanne medarbejdere og ledere. På kurserne er teorien det grundlæggende, der anvendes som en basis for at løse cases fra den virkelige verden. På den måde sikrer man at kursisterne går hjem med en brugbar viden, der kan implementeres i arbejdsopgaverne i organisationen.

ASL Consulting hjælper organisationer med at gennemføre forandringer og løbende optimering. Konsulenten indgår i kundespecifikke opgaver som en aktiv medspiller til organisationernes egne medarbejdere, for på den måde at sikre sig at forandringer forankre sig i organisationen.

Walk The Talk

ASL Consulting tror ikke på løse ender og manglende brikker. Derfor leveres der helhedsløsninger, hvor konsulenten deltager i udvikling, etablering og optimering af organisationens processer og produktionssystemer på et niveau, der sikrer kunderne de optimale forretningsmæssige fordele.

Dette gøres gennem en stærk kombination af praktisk erfaring og teoretisk forståelse – det ASL Consulting kalder Walk the Talk. Walk the Talk tilgangen består af 3 elementer: Uddannelse, Konsulent & Rådgivning